Certifikácia produktov - Bionákupy.sk

Kategórie
 
 
 
 
 

BIO certifikácia

BIO (organické, ekologické) poľnohospodárstvo je spôsob výroby potravín, ktorý rešpektuje prirodzené životné cykly.

Minimalizuje sa tak vplyv ľudskej činnosti na životné prostredie, pričom sa dodržiavajú nasledovné ciele a zásady:

 • plodiny sa otáčajú tak, aby boli miestne zdroje využívané efektívne,
 • chemické prípravky, umelé hnojivá, antibiotiká a iné látky sú prísne obmedzené,
 • GMO plodiny sú zakázané,
 • využívajú sa prednostne zdroje z miestnej farmy, napr. hnojivo, krmivo,
 • uprednostňujú sa rastliny odolné voči chorobám a zvieratá prispôsobené na miestne podmienky,
 • hospodárske zvieratá sú chované vo voľnom výbehu a kŕmené ekologickým krmivom,
 • chovateľské postupy sú prispôsobené pre rôzne druhy hospodárskych zvierat.
Dôvera spotrebiteľov

Nariadenie EU o ekologickom poľnohospodárstve sa vzťahuje nielen na výrobu a spracovanie, ale aj kontrolu a označovanie BIO potravín. Jedine tak má spotrebiteľ istotu, že výrobok označený logom BIO spĺňa prísne pravidlá EU.

Kontrola farmárov

EU vyžaduje dôsledný systém kontrol v každej fáze BIO reťazca. Kontroly sa vykonávajú raz ročne, alebo častejšie na základe posúdených rizík.

Označovanie BIO produktov

Etiketa okrem zloženia produktu, nutričných hodnôt a BIO loga by mala obsahovať aj názov výrobcu a distribútora. Takisto by etiketa mala obsahovať aj názov a číselný kód národného certifikačného úradu.

EU bio logo

IT BIO 006 – kód kontrolného orgánu

Agricoltura Italia – pôvod produktu


JAS certifikácia

Tento certifikát môžu mať len produkty, ktorých výrobca bol certifikovaný organizáciou schválenou japonským ministerstvom poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu.

Produkty musia spĺňať Japonské poľnohospodárske štandardy (JAS):
 • používanie kompostov,
 • nepoužívanie zakázaných poľnohospodárskych chemikálií a hnojív,
 • nepoužívanie DNA technológie v šľachtení rastlín,
 • prirodzené obnovovanie živín v pôde len zo zvyškov dopestovaných rastlín,
 • používanie poľnohospodárskych metód, ktoré znižujú dopad na životné prostredie,
 • používanie bio semien.


ICEA certifikácia

Environmentálny a etický certifikačný inštitút (ICEA) je konzorcium, ktoré kontroluje a certifikuje výrobcov, ktoré vykonávajú svoju činnosť vo vzťahu k ľudom a prírode, bránia dôstojnosť zamestnancov a práva spotrebiteľov.

ICEA kontroluje až 15 000 spoločností, čo ju radí medzi najvýznamnejšie inštitúty nielen v Taliansku, ale aj v Európe. Dohliada na spravodlivý a sociálne udržateľný rozvoj nielen v biologickom poľnohospodárstve, ale aj v iných sektoroch, ktoré priamo, či nepriamo súvisia s bio - bio kozmetika, eko čistiace prostriedky, eko nábytok, materiály pre eko budovy, certifikácia SA8000 a mnohé ďalšie.

ICEA BIO certifikát zaručuje vystopovateľnosť potravín od farmára až po spotrebiteľa, čo zaručuje vysokú kvalitu produktov a ochranu spotrebiteľa.


VEGAN OK certifikácia

Vegan OK predstavuje najväčší etický štandard s viac ako 10000 produktov po celom svete, ktoré získali certifikát nielen v Taliansku, ale aj vo svete.

Tento certifikát zaručuje, že každá časť produktu nie je živočíšneho pôvodu.

Organizácia Vegan OK bola založená za účelom podporovať a rozširovať kultúru, ktorá rešpektuje život a životné prostredie, a to aj v prospech tých, ktorí nie sú vegáni alebo vegetariáni, pretože tieto hodnoty sú považované za spoločné dedičstvo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia