Certifikácia produktov

Kategórie
 
 
 
 
 

BIO certifikácia

BIO (organické, ekologické) poľnohospodárstvo je spôsob výroby potravín, ktorý rešpektuje prirodzené životné cykly.

Minimalizuje sa tak vplyv ľudskej činnosti na životné prostredie, pričom sa dodržiavajú nasledovné ciele a zásady:

 • plodiny sa otáčajú tak, aby boli miestne zdroje využívané efektívne,
 • chemické prípravky, umelé hnojivá, antibiotiká a iné látky sú prísne obmedzené,
 • GMO plodiny sú zakázané,
 • využívajú sa prednostne zdroje z miestnej farmy, napr. hnojivo, krmivo,
 • uprednostňujú sa rastliny odolné voči chorobám a zvieratá prispôsobené na miestne podmienky,
 • hospodárske zvieratá sú chované vo voľnom výbehu a kŕmené ekologickým krmivom,
 • chovateľské postupy sú prispôsobené pre rôzne druhy hospodárskych zvierat.
Dôvera spotrebiteľov

Nariadenie EU o ekologickom poľnohospodárstve sa vzťahuje nielen na výrobu a spracovanie, ale aj kontrolu a označovanie BIO potravín. Jedine tak má spotrebiteľ istotu, že výrobok označený logom BIO spĺňa prísne pravidlá EU.

Kontrola farmárov

EU vyžaduje dôsledný systém kontrol v každej fáze BIO reťazca. Kontroly sa vykonávajú raz ročne, alebo častejšie na základe posúdených rizík.

Označovanie BIO produktov

Etiketa okrem zloženia produktu, nutričných hodnôt a BIO loga by mala obsahovať aj názov výrobcu a distribútora. Takisto by etiketa mala obsahovať aj názov a číselný kód národného certifikačného úradu.

EU bio logo

IT BIO 006 – kód kontrolného orgánu

Agricoltura Italia – pôvod produktu


JAS certifikácia

Tento certifikát môžu mať len produkty, ktorých výrobca bol certifikovaný organizáciou schválenou japonským ministerstvom poľnohospodárstva, lesníctva a rybolovu.

Produkty musia spĺňať Japonské poľnohospodárske štandardy (JAS):
 • používanie kompostov,
 • nepoužívanie zakázaných poľnohospodárskych chemikálií a hnojív,
 • nepoužívanie DNA technológie v šľachtení rastlín,
 • prirodzené obnovovanie živín v pôde len zo zvyškov dopestovaných rastlín,
 • používanie poľnohospodárskych metód, ktoré znižujú dopad na životné prostredie,
 • používanie bio semien.


ICEA certifikácia

Environmentálny a etický certifikačný inštitút (ICEA) je konzorcium, ktoré kontroluje a certifikuje výrobcov, ktoré vykonávajú svoju činnosť vo vzťahu k ľudom a prírode, bránia dôstojnosť zamestnancov a práva spotrebiteľov.

ICEA kontroluje až 15 000 spoločností, čo ju radí medzi najvýznamnejšie inštitúty nielen v Taliansku, ale aj v Európe. Dohliada na spravodlivý a sociálne udržateľný rozvoj nielen v biologickom poľnohospodárstve, ale aj v iných sektoroch, ktoré priamo, či nepriamo súvisia s bio - bio kozmetika, eko čistiace prostriedky, eko nábytok, materiály pre eko budovy, certifikácia SA8000 a mnohé ďalšie.

ICEA BIO certifikát zaručuje vystopovateľnosť potravín od farmára až po spotrebiteľa, čo zaručuje vysokú kvalitu produktov a ochranu spotrebiteľa.


VEGAN OK certifikácia

Vegan OK predstavuje najväčší etický štandard s viac ako 10000 produktov po celom svete, ktoré získali certifikát nielen v Taliansku, ale aj vo svete.

Tento certifikát zaručuje, že každá časť produktu nie je živočíšneho pôvodu.

Organizácia Vegan OK bola založená za účelom podporovať a rozširovať kultúru, ktorá rešpektuje život a životné prostredie, a to aj v prospech tých, ktorí nie sú vegáni alebo vegetariáni, pretože tieto hodnoty sú považované za spoločné dedičstvo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia