Nezávislé testovanie rybích olejov Nutraceutica

Kategórie
 
 
 
 
 

Nezávislé testovanie rybích olejov Nutraceutica

Testovanie rybích olejov na obsah ťažkých kovov

Každá výrobná šarža rybieho oleja prechádza dôkladnou výstupnou analýzou na množstvo kvalitatívnych kritérií. Hodnotí sa prítomnosť možných kontaminantov, toxických látok – ťažkých kovov, dioxínov a PCB, ďalej oxidačné číslo (čerstvosť oleja) a obsah jednotlivých omega-3 mastných kyselín. Rybie oleje OMEGA-3 HP natural nielen spĺňajú ale dokonca prekračujú najvyššie kritériá farmaceutickej kvality na obsah škodlivých prímesí požadované Európskym liekopisom.

certifikát kvality rybieho oleja Nutraceuticaslovenský certifikát kvality Nutraceutica

Obsah ťažkých kovov bol testovaný nielen kontrolným laboratóriom výrobcu, ale aj nezávislým akreditovaným laboratóriom na Slovensku.

Výsledky analýzy potvrdili najvyšší stupeň čistoty. Obsah ťažkých kovov je nižší ako najnižšia úroveň detekovateľnosti použitej analytickej metódy – atómovej absorpčnej spektrometrie.

  • Obsah ortuti: menej ako 0,002 mg/kg
  • Obsah kadmia: menej ako 0,005 mg/kg
  • Obsah olova: menej ako 0,05 mg/kg

Testovanie plastových fliaš na uvoľňovanie ftalátov

Plastové fľaše (PET) použité na balenie prírodných rybích olejov spĺňajú certifikát zhody na dlhodobý kontakt s potravinami, kvalita obalov bola testovaná výrobcom obalu v súlade s nariadením EÚ 1935/2004/EC.

testovanie PET fliaš na obsah ftalátovtestovanie PET fliaš na obsah ftalátov Nutraceutica

Aby sme Vás uistili, že plastový obal zachováva kvalitu oleja rovnako ako obal zo skla, požiadali sme Národné referenčné centrum pre predmety bežnej spotreby a obalové materiály v Poprade, ktoré je súčasťou siete referenčných centier pre potraviny v EÚ Food Contact Materials o rozbor na uvoľňovanie celého spektra ftalátov.

Vzorka rybieho oleja bola uskladnená v spotrebiteľskom balení (PET 270ml) 6 mesiacov po naplnení pri bežnej izbovej teplote na tmavom mieste. Referenčná vzorka bola uskladnená v sklenej fľaši za rovnakých podmienok. Po odoslaní vzoriek na analýzu pokračovalo uchovávanie v obaloch ďaľších 15 dní z dôvodu aby bola úradne splnená podmienka testu – za dlhodobé skladovanie sa považuje kontakt potraviny s obalom minimálne po dobu 10 dní. Po tejto dobe je možné zaručene detekovať uvoľnenie ftalátov.

Z výsledkov analýzy vyplýva, že plastový oblal neuvoľňuje žiadne ftaláty do potraviny ani pri dlhodobom skladovaní.

Obe vzorky – referenčná v skle ako aj spotrebiteľské balenie oleja neobsahovali detekovateľné hodnoty ftalátov stanovené najcitlivejšou analytickou metódou HPLC/FID.

zdroj: https://www.nutraceuticaeshop.sk/produkt/prirodne-rybie-oleje/omega-3-hp-natural-prirodny-rybi-olej/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia