Shitake - dokonalé zlepšenie imunity a prečistenie čriev

Kategórie
 
 
 
 
 

Shitake - dokonalé zlepšenie imunity a prečistenie čriev

liečivá huba shitake

Shiitake, medicinálna huba, sa používa v Ázii už zhruba tri tisícky rokov. Táto huba obsahuje neobyčajne rozmanitý komplex medicinálnych látok. Shiitake je bohatá na vitamíny skupiny B, ktoré sú nevyhutné pre život a v rastlinách sa takmer nevyskytujú. Okrem toho obsahuje shiitake ergosterol (provitamín D), minerálne látky ako draslík, vápnik, fosfor, železo a zinok. Aminokyseliny sú v shiitake takisto zastúpené, a to 7 z 8 esenciálnych. Ďalej ešte nukleotidy, peptidy a organické kyseliny.

Iné názvy pre Shiitake: Shii-take, Lentinula edodes, čínsky čierny šampiňón, shaingugu, hua gu, qua gu, sušený šampiňón, lesný šampiňón, dubový šampiňón, šampiňón dubového dreva

Praxou overené účinky huby Shiitake

 • Aktivácia imunitného systému v prípade bakteriálnej a vírusovej infekcie
 • Regulácia cholesterolu a tlaku krvi
 • Antiarteriosklerotický účinok
 • Podpora prečistenia čriev
 • Zmierňovanie chorôb v prípade osteoporózy a reumatických chorôb
 • Doplnková terapia nádorov a prevencia nádorov

Zložky Shiitake

Okrem vitamínov a minerálov Shiitake obsahuje aj celú škálu organických látok ako sú nukleotidy, aminokyseliny, peptidy, organické kyseliny a zlúčeniny cukrov. Lenthionín, cyklická zlúčenina síry, a alkaloid eritadenín sú významné pre svoje farmakologické účinky. Eritadenín je zodpovedný za redukčný účinok na cholesterol a môže byť koncentrovaný a štandardizovaný pri použití špeciálnych extrakčných techník. Lenthionín a definované polysacharidy vyvolávajú imunomodulačné a antibakteriálne činnosti. Tie druhé zahŕňajú aj 1,3-beta-D-glukán a ďalšie glukánové zlúčeniny. Súhrnne sa spomínajú ako lentinan. Lentinan je jednou zo zlúčenín, ktoré sú známe ako modifikátory biologickej odpovede, čo sú účinné stimulátory v rámci imunitného systému.

Vedecké štúdie a účinky Shiitake

Stimulácia imunitného obranného mechanizmu

Bioaktívna beta-glukánová frakcia lentinan sa považuje za účinný stimulant imunitného systému. Zlepšuje distribúciu imunoglobulínu IgA na povrchu slizníc, posilňuje formovanie T-buniek špecifických na monocyty a zintenzívňuje cytotoxický účinok makrofágov proti baktériám a vírusom. Zvýšená imunitná činnosť je tiež úzko spätá so zlepšením vlastnej obrany tela proti nádorom a so znížením vzniku nádorov. Doplnky zo Shiitake spôsobujú aj zvýšenú tvorbu špecifických protilátok (heterofilné protilátky IgG a IgM), ktoré môžu poskytovať ďalšiu špecifickú imunologickú obranu.

Doplnkové použitie pri HIV infekciách

V mnohých klinických štúdiách bol tiež skúmaný účinok látok obsiahnutých v Shiitake na HIV pozitívnych pacientov. Tieto látky prejavili jednak inhibičný účinok na činnosť HI vírusu 1, ale aj zníženie formovania buniek leukémie. Klinická štúdia zahŕňajúca HIV pozitívnych pacientov ukázala, že infúzie lentinanu spoločne s ďalšími liekmi viedli k zlepšeniu imunologických parametrov. Vďaka týmto výsledkom sa zdá účelné podávať Shiitake HIV pozitívnym pacientom ako možné doplnkové opatrenie.

Podpora prečistenia čriev

Pokiaľ dôjde k nesprávnemu osídleniu čriev napr. E. coli, Staphilococcus aureus, Enterococcus faecalis alebo Candida albicans, látky obsiahnuté v Shiitake prejavujú výrazné antimikrobiálne účinky. Rast probatických bifidobaktérií a laktobaktérií však nie je ovplyvnený doplnkami zo Shiitake, takže táto medicinálna huba sa môže používať aj na zásadné vyčistenie čriev.

Bola zaznamenaná aj eskalácia mechanizmu črevnej imunologickej obrany vďaka Shiitake. Podľa štúdií je možný nárast počtu lymfocytov v tenkom čreve až o 40 %.

Ovplyvňovanie metabolizmu cholesterolu

Doplnky zo Shiitake znižujú alkaloid eritadenín, koncentrácie cholesterolu v plazme a fosfolipidy, nie však obsah triglyceridov. Mechanizmus, ktorý toto spôsobuje, ešte nie je úplne pochopený, aj keď sa ukazuje, že eritadenín má priamy účinok na metabolizmus cholesterolu v pečeňových bunkách. Bolo už preukázané, že redukčný účinok eritadenínu na cholesterol je úzko spätý s pomerom fosfatidylcholín/fosfatidylethanolamín v pečeni. Za pozorovaný redukčný účinok na cholesterol môže byť tiež zodpovedný priamy inhibičný účinok eritadenínu na metabolizmus kyseliny linolovej v pečeňových bunkách.

Prevencia arteriosklerotických porúch

Vedecké štúdie ukázali, že Shiitake má antiarteriosklerotický účinok, ktorý sa môže vysvetľovať pozitívnym vplyvom na metabolizmus cholesterolu. Uvádza sa tiež, že Shiitake znižuje tlak krvi. Okrem toho táto medicinálna huba prejavuje pozitívny vplyv na agregáciu trombocytov, ktorá reprezentuje ďalší rizikový faktor v komplexnom výskyte arteriosklerotických zmien.

Terapia a prevencia nádorov

Priamy inhibičný a dokonca apoptotický účinok na nádorové bunky je pripisovaný najmä polysacharidu lentinanu v Shiitake. Navyše majú pacienti s nádormi úžitok z posilnenia imunitného systému, ktoré pomáha organizmu prekonať chorobu a pôsobiť proti možnej recidíve.

Overené možnosti kombinácie Shiitake s inými medicinálnymi hubami

 • Aktivácia imunitného systému v prípade bakteriálnej a vírusovej infekcie: Coriolus, ABM, Reishi, Maitake
 • Regulácia cholesterolu a tlaku krvi: Reishi, Maitake, Auricularia
 • Antiarteriosklerotický účinok: Coprinus, Auricularia
 • Podpora prečistenia čriev: Hericium
 • Zmiernenie chorôb v prípade osteoporózy a reumatických chorôb: Maitake
 • Doplnková terapia nádorov a prevencia nádorov: všetky medicinálne huby sú možné

Upozornenie: Vo veľmi zriedkavých prípadoch môže užívanie prášku alebo extraktu zo Shiitake spôsobiť alergické reakcie, hlavne kožné reakcie. V tomto prípade by ste mali hubu prestať užívať.

Všeobecné znaky kvality

Je dôležité, aby výrobok z medicinálnej huby mal dokonalú kvalitu, aby bol ľudský organizmus schopný mať prospech zo zdravie podporujúceho potenciálu medicinálnych húb. Zodpovední výrobcovia získali akreditáciu, nezávislé laboratóriá monitorujú pestovanie húb a rôzne fázy prípravy. Laboratórne výsledky by mali byť poskytnuté na vyžiadanie všetkým zainteresovaným stranám.

Prášok z medicinálnej huby, ktorý sa vyrába metódou známou ako metóda polámaných škrupín, je považovaný za mimoriadne vysoko kvalitný vďaka dobrej biologickej dostupnosti. Táto metóda dosahuje mimoriadne jemné zrno s veľkosťou 0,125 mm, čo optimalizuje príjem látok obsiahnutých v hube.

Medzi najdôležitejšie zložky medicinálnych húb patria polysacharidy z čistých húb. Vysoko kvalitné extrakty z medicinálnych húb sú štandardizované podľa polysacharidov; optimálna hodnota polysacharidov je cca 10 % – 30 %, pretože tá zodpovedá prírodnému zloženiu húb.

 
 
 
Shitake v prvotriednej kvalite
 
 

Upozornenie: Všetky informácie o výživových a zdravotných tvrdeniach uvedené na našich stránkach sú len súborom informácií voľne prístupných z domácich a zahraničných informačných zdrojov a za žiadnych okolností nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení potraviny, prípadne jej výživových a liečivých účinkoch. Dovoľujeme si vás upozorniť, že všetky informácie na tejto stránke majú informačný charakter a v žiadnom prípade neslúžia ako náhrada liečby predpísanej lekárom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia